GMINA BŁONIE Obwody szkół

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Obwody szkółPoniżej w plikach do pobrania znajdują się:

1. Uchwała Nr XLIII/353/14 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia planu sieci i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Błonie

2. Uchwała Nr XLIII/352/14 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia planu sieci i określenia granic obwodów publicznych szkół gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Błonie

PLIKI DO POBRANIA

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.